top of page

Opleidingen en cursussen

Opleidingen/kwalificaties

             

2000                            Rijksuniversiteit Groningen                                         

                                                   - hoofdrichting: Ontwikkelingspsychologie

                                                   - nevenrichting: Klinische (neuro-)psychologie

2000                            Aantekening Diagnostiek

2010                            Registerpsycholoog NIP,  Kinder- en Jeugdpsycholoog

2013                            Basis Opleiding Cognitieve Gedragstherapie Kinderen en Jeugdigen

2015                            Kinder- en Jeugdpsycholoog Stichting Kwaliteitsregister jeugd (SKJ)

2023                            GZ-Pycholoog

Post-academisch onderwijs

 

2002                            Juridische Bijscholing

2003                            Forensische Kinder- en Jeugd psychologie

2003                            Training Consultatie en Advies

2003                            Jonge risicokinderen – diagnose en aanpak

2004                            Basiscursus Cognitieve gedragstherapie

2004                            Emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

2004                            Angst en agressieproblematiek bij kinderen en jeugdigen 

2004                            Transculturele hulpverlening aan jongeren

2004                            Hulpverlening aan adolescenten: het probleemtaxatiegesprek

2004                            Behandeling van Lichamelijke klachten bij kinderen en jeugdigen

2004                            Kinderen van ouders met psychiatrische problemen/achtergronden           

2004                            Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapten

2004                            Competentiegericht werken met Kinderen en Jeugdigen

2005                            Als kinderen hun ouders terroriseren

2007                            Training Handboek jeugdreclassering

2009                            Training SAVRY, risicotaxatie- en hanteringsinstrument

2010                            Training interculturele communicatie en inbedding

2010                            Verdieping ITB-Criem gedragsdeskundigen

2010                            Verdieping ITB-Harde Kern gedragsdeskundigen

2011                            Training Delta Methodiek

2011                            Train de trainer, 'Beschermjassen', Kitlyn Tjin A Djie.

2012                            Training schoolverzuim bij jongeren

2012                            Training samenloopmaatregel Jeugdreclassering en Ondertoezichtstelling

2013                            Training Landelijk Instrumentarium Jeugd

2013                            Basiscursus Cognitieve gedragstherapie, kinderen en adolescenten.

2015                            Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen

2015                            Verve training Jeugdbescherming

2016                            Hoogbegaafdheid: een theoretische inleiding, Radboud Universiteit Nijmegen

2016                            Hoogbegaafdheid: begeleiding op maat, Radboud Universiteit Nijmegen

2016                            Het Puberbrein, De Loef Training

2016                            Tweedaags Seminar 'Hoogbegaafdheid in Nederland' CBO Nijmegen

2017                            Training resultaatbekostiging gemeente Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) 

2017                            Training Verve en oplossingsgericht werken,  van Montfoort Amsterdam

2018                            PRISMA Training Calamiteitenonderzoek, Move Professionals Utrecht

2018                            Training casuïstiek en methodische leerbijeenkomsten, van Montfoort

2019                            Training Infant mental Health (IMH)

2019                            Training Grip op Gamen, Andre Parren Roermond

2020                            Training Infant Mental health (IMH) Rino Zuid

2020                            Conversietraining WISC-V, Pearson

2020                            Training seksueel misbruik, Iva Bianic

2021                            Werken met hechting en Trauma, basis en verdiepingstraining Sym Expertise

2022                            Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) hoogbegaafdheid en ASS                                        en andere 2E's  

2022                            basisopleiding EMDR, cure and care

2023                            Basisopleiding ACT

2023                            Introductie Trauma, Drakentemmers

2023                            Diagnostiek bij Trauma, Drakentemmers

2023                            Psycho-educatie bij trauma, Drakentemmers

2023                            Aan den lijve -  werken met trauma en het lichaam, Drakentemmers

2023                            Diagnostiek Dyslexie 

2024                            Opleiding Trauma Sensitieve Ondersteuning, Trauma Company

bottom of page