Opleidingen en cursussen  Boudewien Vermeer

Opleidingen/kwalificaties

             

2000                            Rijksuniversiteit Groningen                                         

                                                   - hoofdrichting: Ontwikkelingspsychologie

                                                   - nevenrichting: Klinische (neuro-)psychologie

2000                            Aantekening Diagnostiek

2010                            Registerpsycholoog NIP,  Kinder- en Jeugdpsycholoog

2013  - heden               Opleiding Cognitieve Gedragstherapie Kinderen en Jeugdigen

2016  - heden               ECHA opleiding Specialist in Gifted Education, Radboud Universiteit Nijmegen

Post-academisch onderwijs

 

2002                            Juridische Bijscholing

2003                            Forensische Kinder- en Jeugd psychologie

2003                            Training Consultatie en Advies

2003                            Jonge risicokinderen – diagnose en aanpak

2004                            Basiscursus Cognitieve gedragstherapie

2004                            Emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

2004                            Angst en agressieproblematiek bij kinderen en jeugdigen 

2004                            Transculturele hulpverlening aan jongeren

2004                            Hulpverlening aan adolescenten: het probleemtaxatiegesprek

2004                            Behandeling van lichamelijke klachten bij kinderen en jeugdigen

2004                            Kinderen van ouders met psychiatrische problemen/achtergronden           

2004                            Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapten

2004                            Competentiegericht werken met Kinderen en Jeugdigen

2005                            Als kinderen hun ouders terroriseren

2007                            Training Handboek jeugdreclassering

2009                            Training SAVRY, risicotaxatie- en hanteringsinstrument

2010                            Training interculturele communicatie en inbedding

2010                            Verdieping ITB-Criem gedragsdeskundigen

2010                            Verdieping ITB-Harde Kern gedragsdeskundigen

2011                            Training Delta Methodiek

2011                            Train de trainer, 'Beschermjassen', Kitlyn Tjin A Djie

2012                            Training schoolverzuim bij jongeren

2012                            Training samenloopmaatregel Jeugdreclassering en Ondertoezichtstelling

2013                            Training Landelijk Instrumentarium Jeugd

2013                            Basiscursus Cognitieve gedragstherapie, kinderen en adolescenten

2014                            Training Adolescentenstrafrecht voor gedragsdeskundigen

2015                            Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen

2016                            Training Jeugdreclassering voor Gedragsdeskundigen, van Montfoort

2016                            Theoretische Inleiding 'Gifted and Talented' CBO Radboud Nijmegen

2016                            Module 'Begeleiding Hoogbegaafde Kinderen' CBO Radboud Nijmegen

2016                            Tweedaags Seminar 'Hoogbegaafdheid in Nederland' CBO Radboud Nijmegen

2017                              Training Verve en oplossingsgericht werken, Adri van Montfoort Amsterdam

2017                             Training resultaatbekostiging gemeente Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) 

                                    IJsselland, van Montfoort Amsterdam

2018                             Training casuïstiek en methodische leerbijeenkomsten, Adri van Montfoort

                                    Amsterdam

2018                             PRISMA Training Calamiteitenonderzoek, Move Professionals Utrecht

2019                             Training Begeleide Omgangsregeling (BOR) voor behandelcoördinator en                                             regie-behandelaar, Mutsaerssttichting Noord-Midden Limburg

Voor mijn lieve moeder Tineke

Boudewien Vermeer
Registerpsycholoog NIP/Kind- en Jeugd

In samenwerking met:

intelligentieonderzoek Venlo,  iq test Venlo, iq onderzoek zwolle, hoogbegaafd Venlo, hoogbegaafdheid zwolle, hoogbegaafheid venlo, kinderpsycholoog venlo, intelligentieonderzoek Limburg, hoogbegaafd Limburg, iq onderzoek , boudewien vermeer, IQ Venlo, psycholoog Venlo, psycholoog Zwolle, iq test Limburg, hoogbegaafd Limburg

KvK nummer: 58999531

AGB-code psycholoog: 94-014088

AGB-code praktijk: 94-60439

NIP-registratie: NIP-00090248

SKJ-registratie: 130000387

 

 

IBAN: NL09 RABO 0136585302

 

 

© 2013 Boudewien Vermeer