top of page

Psychologenpraktijk10 biedt een aantal standaard mogelijkheden, namelijk:

1.  Uitgebreid intelligentieonderzoek in combinatie met schoolobservatie, bestaande uit:

 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL (6-17) of WAIS-IV (vanaf 16 jaar)

 • Observatie op school

 • Onderzoeksrapport met een uitgebreide analyse

 • Uitgebreid adviesgesprek

 

2.  Uitgebreid intelligentieonderzoek, bestaande uit:

 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL (6-17) of WAIS-IV (vanaf 16 jaar)\

 • Ontwikkelingsanamnese/zijnskenmerken

 • Onderzoeksrapport met een uitgebreide analyse

 • Uitgebreid adviesgesprek

 

3.  Begaafdheidsonderzoek, bestaande uit:

 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL (6-17) of WAIS-IV (vanaf  16 jaar)

 • Zijnskenmerken

 • Onderzoek naar executieve functies

 • Onderzoek hoog gevoeligheid en ego-ontwikkeling

 • Ontwikkelingsanamnese

 

4.  Uitbreid intelligentieonderzoek in combinatie met aandacht & concentratie, bestaande uit: 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL (6-17) of WAIS-IV (vanaf  16 jaar)

 • Onderzoek naar aandacht & concentratie

5. Uitgebreid intelligentieonderzoek in combinatie met sociaal- emotionele ontwikkeling, bestaande uit:

 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL (6-17) of WAIS-IV (vanaf  16 jaar)

 • Diagnostisch gesprek ouders / diagnostisch gesprek kind

 • Indien nodig een gesprek met school en/of andere belangrijke derden

 • Testdiagnostiek

 • Onderzoeksrapport

 • Uitgebreid adviesgesprek

6. Diagnostiek Twice-exceptionals (vermoedens van hoogbegaafdheid in combinatie met AD(H)D, ASS en/of Dyslexie)

7. Diagnostiek Dyslexie, voor kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg

Behandelaanbod

PP10 biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten voor kinderen, jongeren en volwassenen. In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken, zoals ACT-therapie, cognitieve gedragstherapie, trauma-gerichte therapie o.a. in de vorm van EMDR. De behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op klachten en hulpvraag. 

 

Uiteraard is maatwerk mogelijk.  Indien u wensen heeft die niet binnen de bovenstaande mogelijkheden passen, neemt u dan vooral contact met mij op. 

 

 

Aanbod Diagnostiek 
Kinderen in technologie klasse
bottom of page