top of page

Psychologenpraktijk10 biedt een aantal standaard mogelijkheden, namelijk:

1.  Uitgebreid intelligentieonderzoek, bestaande uit:

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL of WAIS-IV 

 • Kind gesprek/observaties tijdens onderzoek 

 • Ontwikkelingsanamnese/informatie van school

 • Onderzoeksrapport met analyse en handelingsadviezen

 • Adviesgesprek ouders en (afhankelijk van de leeftijd) kind

 • In overleg: adviesgesprek school

2.  Begaafdheidsonderzoek, bestaande uit:

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL of WAIS-IV 

 • Kind gesprek/observaties tijdens onderzoek 

 • Ontwikkelingsanamnese/informatie van school

 • ​Onderzoek naar o.a. executieve vaardigheden, overexcitabilities, ego-ontwikkeling en competentiebeleving, coping/emotieregulatie

 • Onderzoeksrapport met analyse en handelingsadviezen 

 • Adviesgesprek ouders en (afhankelijk van de leeftijd) kind

 • In overleg: adviesgesprek school

3.  Begaafdheidsonderzoek bij vermoeden van AD(H)D, ASS, ODD, stemmingsproblematiek, bestaande uit: 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL of WAIS-IV 

 • Kindgesprek/observaties tijdens onderzoek 

 • Ontwikkelingsanamnese/informatie van school

 • Onderzoek naar o.a. executieve vaardigheden, overexcitabilities, ego-ontwikkeling en competentiebeleving, coping/emotieregulatie

 • Aanvullende onderzoeksvraag specifieke diagnostiek  

 • Onderzoeksrapport met analyse en handelingsadviezen 

 • Adviesgesprek ouders en (afhankelijk van de leeftijd) kind

 • In overleg: adviesgesprek school

4. Uitgebreid intelligentieonderzoek in combinatie met sociaal- emotionele ontwikkeling, bestaande uit:

 

 • Intelligentieonderzoek middels de WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL of WAIS-IV 

 • Kind gesprek/observaties tijdens onderzoek 

 • Ontwikkelingsanamnese/informatie van school

 • Indien nodig een gesprek met school en/of andere belangrijke derden

 • Testdiagnostiek op maat

 • Onderzoeksrapport met analyse en handelingsadviezen 

 • Adviesgesprek ouders en (afhankelijk van de leeftijd) kind

 • In overleg: adviesgesprek school

5. Diagnostiek bij vermoeden dyslexie bij kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg

6. Uitgebreid intelligentieonderzoek bij volwassenen, bestaande uit:

 • Intelligentieonderzoek middels de WAIS-IV 

 • Gesprek/observaties tijdens onderzoek 

 • Ontwikkelingsvragenlijst 

 • Onderzoeksrapport met analyse en adviesgesprek

Behandelaanbod: 

PP10 biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten voor kinderen, jongeren en volwassenen. In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken, zoals ACT-therapie, cognitieve gedragstherapie, trauma-gerichte therapie o.a. in de vorm van EMDR. De behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op klachten en hulpvraag. 

 

Uiteraard is maatwerk mogelijk.  Indien u wensen heeft die niet binnen de bovenstaande mogelijkheden passen, neemt u dan vooral contact met mij op. 

 

 

Kinderen in technologie klasse
Mensen aan het chatten
bottom of page