top of page

Voor Wie?

 

Er zijn verschillende redenen denkbaar voor een intelligentieonderzoek.

 

Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit en u (of de school) wil weten wat er aan de hand is. Te denken valt dan aan: 

 

 • gedragsproblemen, bijvoorbeeld boze buien of storend gedrag in de klas;      

 • stemmingsproblemen, bijvoorbeeld veel huilen of neerslachtigheid;

 • onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid;

 • (faal)angst of gespannenheid;

 • een laag zelfbeeld.

 

Wanneer de onderliggende oorzaak van bovengenoemde problemen niet helder is of onverklaarbaar lijkt, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw kind wordt overvraagd. Dat wil zeggen dat de intelligentie hoger wordt ingeschat dan deze in werkelijkheid is. Anderzijds kan het zo zijn dat uw kind juist wordt ondergestimuleerd. De intelligentie wordt dan lager ingeschat dan deze in werkelijkheid is. Ook is het mogelijk dat een kind op bepaalde gebieden wordt overvraagd dan wel ondervraagd, bijvoorbeeld bij een groot verschil tussen de verbale en de handelingsgerichte capaciteiten van een kind. 

Naast het bovenstaande kunt u ook denken aan een intelligentieonderzoek wanneer u: 

 

 • twijfels of vragen heeft over het onderwijsniveau van uw kind;

 • inzicht wilt krijgen in de sterkere/zwakkere kanten van uw kind;

 • merkt dat uw kind regelmatig aangeeft school saai te vinden en/of zich te vervelen;

 • merkt dat uw kind op school heel anders is dan thuis (bijvoorbeeld thuis al kan lezen, maar dit op school niet laat zien); 

 • een andere Cito-score had verwacht;

 • als ouder wilt weten welke leerprestaties u van uw kind mag verwachten;

 • het intelligentieniveau van uw kind wilt objectiveren (bijvoorbeeld voor een gesprek op school);

 • een intelligentiebepaling nodig heeft bij een indicatiestelling;

 • een onderzoek nodig heeft voor toelating tot het Leonardo onderwijs of een 'plusklas' op school.

intelligentieonderzoek Venlo, iq test Venlo, iq onderzoek zwolle, hoogbegaafd Venlo, hoogbegaafdheid zwolle, hoogbegaafheid venlo, kinderpsycholoog venlo, intelligentieonderzoek Limburg, hoogbegaafd Limburg, iq onderzoek , boudewien vermeer, IQ Venlo, psycholoog Venlo, psycholoog Zwolle, iq test Limburg, hoogbegaafd Limburg, EMDR Venlo, EMDR Limburg

Hoewel geen enkel kind hetzelfde is, zijn er kenmerken die regelmatig voorkomen bij hoogbegaafde kinderen.  Deze kunt u vinden onder de knop hiernaast. Uiteraard zal een kind zelden aan alle kenmerken voldoen. Echter, wanneer uw kind veel van deze kenmerken vertoont, is hoogbegaafdheid waarschijnlijk.

Hoogbegaafd Venlo, intelligentieonderzoek Venlo, iq test Venlo, iq onderzoek Venlo, hoogbegaafd Venlo, hoogbegaafdheid Venlo, hoogbegaafheid venlo, kinderpsycholoog venlo, intelligentieonderzoek Limburg, hoogbegaafd Limburg, iq onderzoek , boudewien vermeer, IQ Venlo, EMDR Venlo. EMDR Limburg, psycholoog Venlo, kinderpsycholoog Venlo, iq test Limburg, hoogbegaafd Venlo

Hoogbegaafdheid

 

Intelligentieonderzoek kan ook ingezet worden bij vermoedens van hoogbegaafdheid. Het kan zo zijn dat u op school te horen heeft gekregen dat de leerkracht kenmerken ziet van hoogbegaafdheid. Ook kan het zo zijn dat u zelf vermoedt dat uw kind hoogbegaafd is, maar dit op school niet wordt gesignaleerd. Ouders merken vaak als eerste dat een kind een voorsprong heeft op leeftijdsgenootjes en een intelligentieonderzoek kan dan uitkomst bieden.

 

Wanneer in een vroeg stadium wordt vastgesteld dat een kind hoogbegaafd is, kan worden ingespeeld op de capaciteiten van het kind en kunnen eventuele problemen (zoals onderpresteren) zoveel mogelijk worden voorkomen.

bottom of page