top of page

Wie ben ik?

psychologenpraktijk10, psycholoog zwolle, hoogbegaafdheid zwolle, intelligentieonderzoek Zwolle, kinderpsycholoog zwolle, hoogbegaafd zwolle, NIO

 

NIP: NIP-00090248

 

AGB-code: 94-014088

 

AGB-code praktijk: 94-60439

 

 

 

Mijn naam is Boudewien Vermeer. Ik ben 44 jaar en moeder van twee dochters van 13 en 14.

 

Na mijn universitaire opleiding tot ontwikkelingspsycholoog in Groningen heb ik een post-academische opleiding afgerond tot Kinder- en Jeugd registerpsycholoog van het NIP. Mijn vak beoefen ik met zeer veel passie en toewijding. Ik vind het erg belangrijk om mijn kennis actueel te houden en heb in de afgelopen jaren een veelvoud aan postdoctorale cursussen en opleidingen gevolgd, waaronder modules van de ECHA opleiding in Nijmegen. Naast mijn eigen praktijk ben ik ruim 20 jaar werkzaam als psycholoog binnen de jeugdzorg. Ik heb ruime diagnostische ervaring en veel expertise opgebouwd in het begeleiden van (hoogbegaafde) kinderen/adolescenten en (gezins-)systemen.

 

 

Waarom een praktijk voor intelligentieonderzoek, met specifieke aandacht voor het hoogbegaafde kind?

Kennis van de cognitieve mogelijkheden van een kind is mijns inziens de basis van alle hulpverlening, schooltrajecten en opvoeding. Om een kind iets te kunnen (aan)leren is het heel belangrijk om te weten waar de sterke en zwakkere kanten liggen. In de afgelopen jaren ben ik vaak betrokken geweest bij kinderen die langdurig zijn overvraagd of juist zijn ondergestimuleerd. Dit kan grote consequenties hebben voor zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als voor de verdere cognitieve ontwikkeling. Mijn droom is dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt benaderd en zichzelf daardoor optimaal kan ontwikkelen. Uiteraard is het niet bij ieder kind noodzakelijk om een intelligentieonderzoek af te nemen, maar het kan in veel gevallen essentiële informatie en antwoorden geven aan ouders, leerkrachten, hulpverleners, maar vooral ook aan het kind zelf. 

 

Zoals ik op de beginpagina al schetste is het zeer belangrijk dat een intelligentieonderzoek wordt afgenomen door een ervaren deskundige. Naast bevoegdheid om onderzoek af te nemen, is uitgebreide klinische expertise en ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van (hoogbegaafde) kinderen essentieel.

Dit is het belangrijkste uitgangspunt van psychologenpraktijk10. 

 

Naast mijn eigen praktijk werk ik een aantal dagen in de week als gedragswetenschapper bij de een jeugdzorginstelling. Om deze praktische reden richt ik mij momenteel voornamelijk op diagnostiek, consultatie en advies. 

bottom of page