top of page

Wie ben ik?

Wil's Kracht portretten_Ania Liesting_22

 

BIG-registratie: 29933477425 

NIP: NIP-00090248

AGB-code: 94-014088

 

AGB-code praktijk: 94-60439

 

KVK-nummer: 58999531

 

Mijn naam is Boudewien Vermeer. Ik ben 49 jaar en moeder van twee dochters van 17 en 18.

 

Na mijn universitaire opleiding tot ontwikkelingspsycholoog in Groningen heb ik een post-academische opleiding afgerond tot Kinder- en Jeugd registerpsycholoog van het NIP en ben ik sinds 2023 geregistreerd als GZ-psycholoog. Mijn vak beoefen ik met zeer veel passie en toewijding. Ik vind het erg belangrijk om mijn kennis actueel te houden en heb in de afgelopen jaren een veelvoud aan postdoctorale cursussen en opleidingen gevolgd, waaronder modules van de ECHA opleiding in Nijmegen. Naast mijn eigen praktijk ben ik ruim 25 jaar werkzaam geweest als psycholoog binnen de jeugdzorg. Ik heb ruime diagnostische ervaring en veel expertise opgebouwd in het begeleiden/behandelen van (hoogbegaafde) kinderen/adolescenten en (gezins-)systemen.

 

 

Waarom een praktijk voor diagnostiek &  behandeling bij (vermoedens) van meer- hoogbegaafdheid?

Diagnostiek: 

Kennis van de cognitieve mogelijkheden van een kind is mijns inziens de basis van alle hulpverlening, schooltrajecten en opvoeding. Om een kind iets te kunnen (aan)leren is het heel belangrijk om te weten waar de sterke en zwakkere kanten liggen. In de afgelopen jaren ben ik vaak betrokken geweest bij kinderen die langdurig zijn overvraagd of juist zijn ondergestimuleerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als voor de verdere cognitieve ontwikkeling. Mijn droom is dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt benaderd en zichzelf daardoor optimaal kan ontwikkelen. Uiteraard is het niet bij ieder kind noodzakelijk om een intelligentieonderzoek af te nemen, maar het kan in veel gevallen essentiële informatie en inzichten/handvatten geven voor ouders, leerkrachten, hulpverleners, maar vooral ook voor het kind zelf. 

 

Zoals ik op de beginpagina al schetste is het zeer belangrijk dat een intelligentie- en/of begaafdheidsonderzoek wordt afgenomen door een ervaren deskundige. Naast bevoegdheid om onderzoek af te nemen, is uitgebreide klinische expertise en ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van (hoogbegaafde) kinderen mijns inziens essentieel.

Behandeling: 

PP10 biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten bij meer- en hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken, zoals ACT-therapie, cognitieve gedragstherapie, trauma-gerichte therapie o.a. in de vorm van EMDR. De behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op klachten en hulpvraag, waarbij uiteraard nadrukkelijke aandacht is voor de zijns- en persoonskenmerken, copingstrategieën en overkoepelende thema's in het leven van een hoogbegaafd kind/jongere/volwassene. 

bottom of page