top of page

Aanmelding:

 

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u uw kind het beste aanmelden via de mail of middels het aanmeldformulier. 

 

Uiteraard kunt u bij vragen ook eerst telefonisch contact opnemen.

Bij de aanmelding zijn de volgende gegevens van belang:

 

 • uw naam

 • naam van uw kind

 • leeftijd van uw kind

 • adres

 • emailadres

 • telefoonnummer

 • de reden voor aanmelding

 

 

 

 

 

 

 

Intelligentieonderzoek

 

Afname Intelligentieonderzoek:

 

Het intelligentieonderzoek kan plaatsvinden op verschillende locaties, namelijk:

 

 • Op verschillende locaties in Overijssel, Limburg, Gelderland en Brabant

 • Bij u thuis: uw kind blijft in zijn/haar vertrouwde omgeving waardoor hij/zij zich mogelijk meer op zijn gemak voelt. Ook hoeft u dan zelf niet te reizen.  

 • Op de school van uw kind: in overleg met de school is het mogelijk het onderzoek plaatst te laten vinden in een daarvoor geschikte ruimte op de school van uw kind.  

 

De schoolobservatie:

Een schoolobservatie is soms nodig om meer informatie te verzamelen over het functioneren op school.  Naast de resultaten van het intelligentieonderzoek, wordt dan een beeld verkregen van de werkhouding van uw kind en de interactie met klasgenoten en leerkracht(en).  De schoolobservatie vindt altijd plaats voorafgaand aan het intelligentieonderzoek.  Uw kind kent mij dan nog niet en zo kan er een zo natuurlijk mogelijk beeld verkregen worden. 

 

 

Het onderzoeksverslag:

 

De resultaten van het onderzoek en de eventuele schoolobservatie van uw kind worden beschreven in een onderzoeksverslag.  In het verslag kunt u het volgende verwachten:

 

 • de intelligentiescores

 • een uitgebreide analyse van de cognitieve mogelijkheden (niet bij beknopt onderzoek)

 • adviezen voor zowel thuis als op school (niet bij beknopt onderzoek)

 

Het onderzoeksverslag zal (met uitzondering van het beknopte onderzoek) worden toegelicht in het adviesgesprek.

 

 

intelligentieonderzoek Venlo, iq test Venlo, iq onderzoek zwolle, hoogbegaafd Venlo, hoogbegaafdheid zwolle, hoogbegaafheid venlo, kinderpsycholoog venlo, intelligentieonderzoek Limburg, hoogbegaafd Limburg, iq onderzoek , boudewien vermeer, IQ Venlo, psycholoog Venlo, psycholoog Zwolle, iq test Limburg, hoogbegaafd Limburg, EMDR Venlo, EMDR Limburg

 

Behandeling

 

Eerste gesprekken:


In een aantal sessies wordt gekeken op welke manier de problemen zijn ontstaan, wat de mogelijke oorzaak is en hoe ze in stand worden gehouden. Naast het voeren van gesprekken, kunnen vragenlijsten, observaties en psychologische tests onderdeel zijn van deze fase. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Met de ouders en het kind wordt besproken wat het doel moet zijn van de behandeling.


Vervolggesprekken:


De behandeling kan bestaan uit individuele therapie van uw kind, ouderbegeleiding of uit een combinatie. Soms zijn enkele sessies voldoende. Het is ook mogelijk dat we meerdere sessies nodig hebben. Dit gaat altijd in overleg. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 8-10 behandelsessies.

intelligentieonderzoek Venlo, iq test Venlo, iq onderzoek zwolle, hoogbegaafd Venlo, hoogbegaafdheid zwolle, hoogbegaafheid venlo, kinderpsycholoog venlo, intelligentieonderzoek Limburg, hoogbegaafd Limburg, iq onderzoek , boudewien vermeer, IQ Venlo, psycholoog Venlo, psycholoog Zwolle, iq test Limburg, hoogbegaafd Limburg, EMDR Venlo, EMDR Limburg
bottom of page